אימון יומי 161122

אקס גרופ מתאמנות באימון חוף

Strength Press e1.5mom x41x10x60%3x8x70% Push press e1.5mom (% 1RM Press)1x10x80%2x8x90%  Metcon 2 RFT (15 min)40 Wall ball25 Hang Clean40 Front squat75 Du / 150 Su