אימון יומי 161122

Strength

Press

e1.5mom x4
1x10x60%
3x8x70%
 

Push press

e1.5mom (% 1RM Press)
1x10x80%
2x8x90%
 

Metcon

2 RFT (15 min)
40 Wall ball
25 Hang Clean
40 Front squat
75 Du / 150 Su
אקס גרופ מתאמנות באימון חוף

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי