אימון יומי 51222

Strength

A) Back squat: e1.5momx3

1x7x65%
1x5x70%
1x3x75%

B) Back rack lunges: e2momx3 sets

3×12 (6/6)
*after each set bb/db biceps curl 15-20 reps

Metcon

4 min ON – 1 min OFF x 4 (19 min Total)

40 Du / 80 Su
30 KB Swing
20 KB SDHP
10 Push ups max Pull ups/ ring row

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי