אימון יומי 31222

Endurance

E6mom x 6

400 m run
20 DB Hang2OH
20 DB OH Lunges
20 Push ups Max sit ups

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי