אימון יומי 261122

ENDURANCE

IGYG 35 min
80-40 Deadlift
40 HRPU
60-30 Hang clean
40 Pull ups
40-20 Push press
400 m run

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי