אימון יומי 251122

Strength

Back squat: e1.5momx4

1x10x60%
2x8x65%
1x10x60%

Back rack lunges: e2momx3 sets

3×12 (6/6)
*after each set bb/db biceps curl 15-20 reps

Metcon

Amrap 16 min

Buy in: 100 DB Box step up
Into, in remaining time:
20 DB snatch
30 Sit ups
40 Du / 80 Su

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי