אימון יומי 221122

Strength

Deadlift –

e1.5mom x 4 sets (6min)
1x10x60%
3x8x65%

Floor press –

e2mom x 3 sets (6 min)
3 x 8-10 reps
*after each set deficit push ups 8-12 reps

Metcon

Amrap 12 min
12 SDHP
22 Sit ups
32 Rus Swing
42 Du / 84 Su

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי