אימון יומי 21222

Weightlift

3-5 min technique work snatch

pvc/empty bar

emom 6 min – practice empty bar / light weight

5 Hang power snatch tng
6 min – practice with medium weight
3 Hang power snatch tng
*add 2.5-5 kg each set

Metcon

4 sets x 3 min on – 1 min off

15(10) Hang power snatch
200 m run Max wall ball

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי