אימון יומי 191122

ENDURANCE

35 min AMRAP
3 Wall walk
30 KB Rus Swing
30 Box jump
30 KB Goblet squat
200 m farmer carry

למידע נוסף יש לבחור את הסניף הרלוונטי